برنامه کنسرت محسن ابراهیم زاده تیر و مرداد 98

برنامه کنسرت محسن ابراهیم زاده تیر و مرداد 98

مجله اینترنتی کلیشه – در این مطلب برنامه کنسرت محسن ابراهیم زاده تیر و مرداد 98 را در اختیار شما قرار می دهیم. برنامه کنسرت ها بر اساس تاریخ اجرا لیست شده اند و شما می توانید بر اساس زمان مورد نظرتان و همچنین شهر محل سکونت خود اقدام به تهیه بلیت نمایید. این لیست اطلاعاتی دیگری مانند ساعت اجرای برنامه، سالن اجرا و همین طور بازه قیمت بلیت ها را در اختیار شما قرار می دهد.
وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت نیز به شما معرفی شده است که با ورود به آن می توانید صندلی خود را در جایگاه مورد نظر رزرو کنید.

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در تهران

تاریخ برگزاری کنسرت: یکشنبه 2 تیر ساعت 18 و 21

سالن برگزاری کنسرت: برج میلاد

قیمت بلیت: –

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در کرمانشاه

تاریخ برگزاری کنسرت: سه شنبه 4 تیر ساعت 18.30 و 21.30

سالن برگزاری کنسرت: سینما آزادی کرمانشاه

قیمت بلیت: 50 تا 130 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در تهران

تاریخ برگزاری کنسرت: سه شنبه 11 تیر ساعت 19.30 و 22.15

سالن برگزاری کنسرت: سالن میلاد نمایشگاه

قیمت بلیت: 65 تا 165 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در بابلسر

تاریخ برگزاری کنسرت: چهارشنبه 12 تیر ساعت 18 و 21

سالن برگزاری کنسرت: سالن میزبان بابلسر

قیمت بلیت: 70 تا 110 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در چالوس

تاریخ برگزاری کنسرت: دوشنبه 17 تیر ساعت 19 و 21.30

سالن برگزاری کنسرت: سینما جهان نما

قیمت بلیت: 80 تا 120 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در سمنان

تاریخ برگزاری کنسرت: پنج شنبه 20 تیر ساعت 21

سالن برگزاری کنسرت: سالن ایران زمین

قیمت بلیت: 40 تا 110 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در بستک

تاریخ برگزاری کنسرت: جمعه 21 تیر ساعت 21

سالن برگزاری کنسرت: سالن پیام نور بستک

قیمت بلیت: 60 تا 130 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در مریوان

تاریخ برگزاری کنسرت: دوشنبه 24 تیر

سالن برگزاری کنسرت: هتل زریوار

قیمت بلیت: 50 تا 90 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در بیجار

تاریخ برگزاری کنسرت: سه شنبه 25 تیر ساعت 21

سالن برگزاری کنسرت: –

قیمت بلیت: –

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در تهران

تاریخ برگزاری کنسرت: پنج شنبه 27 تیر ساعت 18.45 و 21.45

سالن برگزاری کنسرت: برج میلاد

قیمت بلیت: 45 تا 160 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در فردیس

تاریخ برگزاری کنسرت: جمعه 28 تیر ساعت 18 و 21

سالن برگزاری کنسرت: سالن ولایت

قیمت بلیت: 60 تا 150 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در خرم آباد

تاریخ برگزاری کنسرت: شنبه 29 تیر ساعت 18.30 و 21

سالن برگزاری کنسرت: سالن بانک صادرات

قیمت بلیت: 60 تا 110 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در سیرجان

تاریخ برگزاری کنسرت: سه شنبه 1 مرداد ساعت 20.15 و 22.45

سالن برگزاری کنسرت: سالن امام علی سیرجان

قیمت بلیت: 60 تا 110 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در کرمان

تاریخ برگزاری کنسرت: پنج شنبه 3 مرداد ساعت 20.15 و 22.45

سالن برگزاری کنسرت: سالن تلاش کرمان

قیمت بلیت: 60 تا 120 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در شازند

تاریخ برگزاری کنسرت: سه شنبه 7 مرداد ساعت 18 و 21.30

سالن برگزاری کنسرت: سالن پتروشیمی مهاجران 1

قیمت بلیت: 55 تا 130 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در محلات

تاریخ برگزاری کنسرت: چهارشنبه 9 مرداد ساعت 21

سالن برگزاری کنسرت: –

قیمت بلیت: –

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در تهران

تاریخ برگزاری کنسرت: شنبه 12 مرداد ساعت 19.30 و 22.15

سالن برگزاری کنسرت: سالن میلاد نمایشگاه تهران

قیمت بلیت: 65 تا 165 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در مرودشت

تاریخ برگزاری کنسرت: دوشنبه 14 مرداد ساعت 18 و 21

سالن برگزاری کنسرت: تالار شیرین و فرهاد

قیمت بلیت: 60 تا 120 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در فیروزآباد

تاریخ برگزاری کنسرت: سه شنبه 15 مرداد ساعت 21.30

سالن برگزاری کنسرت: تالار بهشت

قیمت بلیت: 60 تا 100 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در قیروکارزین

تاریخ برگزاری کنسرت: چهارشنبه 16 مرداد ساعت 18.30 و 21.30

سالن برگزاری کنسرت: تالار الماس شهر قیروکارزین

قیمت بلیت: 65 تا 150 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در تهران

تاریخ برگزاری کنسرت: شنبه 19 مرداد ساعت 18.45 و 21.45

سالن برگزاری کنسرت: برج میلاد

قیمت بلیت: 45 تا 160 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در اصفهان

تاریخ برگزاری کنسرت: دوشنبه 21 مرداد ساعت 18 و 21

سالن برگزاری کنسرت: تالار رودکی

قیمت بلیت: 65 تا 100 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در کرج

تاریخ برگزاری کنسرت: سه شنبه 22 مرداد ساعت 18 و 21

سالن برگزاری کنسرت: سینما چمران

قیمت بلیت: 65 تا 150 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در رشت

تاریخ برگزاری کنسرت: شنبه 26 مرداد ساعت 18 و 21

سالن برگزاری کنسرت: تالار مجلل رشت

قیمت بلیت: 30 تا 120 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در رامسر

تاریخ برگزاری کنسرت: دوشنبه 28 مرداد ساعت 21

سالن برگزاری کنسرت: سالن تله کابین

قیمت بلیت: 50 تا 120 هزار تومان

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در شهریار

تاریخ برگزاری کنسرت: سه شنبه 29 مرداد ساعت 21

سالن برگزاری کنسرت: سالن همایش خلیج فارس

قیمت بلیت: –

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در تهران

تاریخ برگزاری کنسرت: یکشنبه 3 شهریور ساعت 19.15 و 22.30

سالن برگزاری کنسرت: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قیمت بلیت: –

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در شهرقدس

تاریخ برگزاری کنسرت: چهارشنبه 30 مرداد ساعت 21

سالن برگزاری کنسرت: –

قیمت بلیت: –

وب سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: iranconcert.com

 

برنامه کنسرت محسن ابراهیم زاده تیر و مرداد 98 را می توانید در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید